Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Přenechání prostor k bezplatnému užívání 18.12.2014
Část 1 - Zajištění antivirové ochrany 04.11.2014
Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy 03.10.2014
Prováděcí smlouva - fyzická ostraha budovy sídla Ministerstva životního prostředí 22.09.2014
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 09.05.2014
Provádění běžných úklidových prací v budově sídla OVSS IV 28.04.2014
Pojišťovací služby pro Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace - živelní pojištění 17.02.2014
Užívání nebytových prostor pro potřeby OVSS IV v Ústí nad Labem 11.02.2014
Přenechání nemovitého majetku do užívání 31.01.2014
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací 24.01.2014
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 24.01.2014
Dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance MŽP - OVSS VII 20.12.2013
Nájem prostor pro provozování Envibistra 15.08.2013
Úhrada nákladů na elektrickou energii OVSS IV 06.08.2013
Datové a hlasové služby Komunikační infrastruktury veřejné správy - služby Ethernet 28.03.2013
Smlouva o podnájmu 2 parkovacích míst Olomouc 14.12.2012
Dodávky CNG pro potřeby Ministerstva životního prostředí 09.11.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor (nájem garáže k parkování vozidla) 14.06.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž 26.02.2011
Servis na ČOV REBEKA 19.01.2011