Smlouva: Připojení rezortu MŽP do sítě Internet

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1495
Evidenční číslo: 180045
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 607 760,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 945 389,60
Zadávací řízení: Připojení rezortu MŽP do sítě Internet

Název (předmět)

Připojení rezortu MŽP do sítě Internet

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění garantovaného symetrického připojení k síti Internet pro rezort Ministerstva životního prostředí s minimální rychlostí 1 Gb/s jako primární a 1 Gb/s jako sekundární (záložní) připojení v lokalitě Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, zajištění všech ostatních služeb s tím spojených a zajištění ochrany před DoS a DDoS útoky po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy