Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Realizování geologických prací s názvem "Vápence s vysokou bělostí určené k výrobě plniv v Českém masivu" 17.10.2016
Licence SAFEQ5 s podporou na 4 roky 12.10.2016
Prodej vozidla ŠKODA Fabia 1,4i 16V (VIN: TMBNC46Y464517255) 12.10.2016
Nákup licencí SUSE Linux Enterprise Server s podporou na 5 let 29.09.2016
Nákup licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware s podporou na 5 let 29.09.2016
Poskytování vozidla Škoda Superb 27.09.2016
Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu Ministerstva životního prostředí II 27.09.2016
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2016 23.09.2016
Zajištění dvoudenní konference zaměřené na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice a k 25. výročí vyhlášení Národního parku Podyjí a Národního parku Šumava 20.09.2016
Cateringové služby na konferenci 19.09.2016
Zpracování odborné oponentury Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 16.09.2016
Zpracování vybraných kapitol dokumentu s názvem "Strategie ochrany dravců a sov České republiky" 14.09.2016
Darování exemplářů CITES (chameleoni) ZOO Praha 13.09.2016
Zpracování podkladů pro Vyhlášku o stanovení hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, přípustné míry erozního ohrožení zemědělské půdy a opatření k jeho snížení, a o stanovení půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu 13.09.2016
IV. etapa vývoje analytických metod pro stanovení perzistentních organických polutantů zařazených do Stockholmské úmluvy v environmentálních matricích v návaznosti na požadavky Globálního monitorovacího plánu 12.09.2016
Nové metody pro získání informací z ovzduší na špatně dostupných lokalitách 12.09.2016
Vypracování studie k riziku používání dentálních amalgámů v ČR – stav populace a odhad rizikových skupin 12.09.2016
Zajištění účasti ČR na 12. jednání Výboru pro hodnocení POPs, na zasedání Výboru pro vyhodnocování úmluvy a jednání expertní skupiny pro globální monitoring 12.09.2016
Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 – 2020 I 12.09.2016
Objednávka č. OBJ-30-839/2016 09.09.2016