Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vyhodnocení procesu administrace OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců 11.09.2018
Vybudování nového informačního systému SEKM 3 včetně zajištění provozu 07.09.2018
Nezávislá analýza rizik a audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu 06.09.2018
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2018-2020 06.09.2018
Metodika zpracování hodnocení vlivu zamýšlených závažných zásahů na zájmy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny 03.09.2018
Oprava střechy podzemních garáží v budově MŽP 30.08.2018
Studie možnosti zavedení nových emisních testů v rámci pravidelných emisních kontrol prováděných u vozidel v provozu 30.08.2018
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP pro rok 2018 28.08.2018
Podpora změnových požadavků v souvislosti s realizací organizačních a technických opatření s ohledem na ochranu osobních údajů 23.08.2018
Metodická a koordinační podpora při zpracování strategie péče o Krkonošský národní park 21.08.2018
Pronájem kancelářských prostor 21.08.2018
Služba zpracování variantní studie proveditelnosti, katalogu požadavků a variant solution architektury pro vytvoření SW řešení Informačního systému odpadového hospodářství verze 2 21.08.2018
Tiskařské a polygrafické služby pro plnění edičního plánu MŽP 21.08.2018
Provedení revizí elektrických zařízení v budově Ministerstva životního prostředí 20.08.2018
Smlouva o dílo 20.08.2018
Zpracování posudku k záměru "Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.08.2018
Zpracování posudku k záměru "D6 – Střední Čechy" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.08.2018
Posouzení různých způsobů (technologií) nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven 07.08.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 07.08.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 01.08.2018