Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Administrace poštovních služeb pro potřeby Ministerstva životního prostředí 13.04.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro ČGS 12.04.2023
Zhotovení videí, spotů a filmů v oblasti PR a komunikace Ministerstva životního prostředí 11.04.2023
Dohoda o vytvoření a správě úvěrového fondu ZP 2023 05.04.2023
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro OVSS MŽP - Ústí n. Labem (centrální nákup Ministerstva vnitra) 04.04.2023
Zpracování ex ante hodnocení návrhu programu MŽP 03.04.2023
Technické a organizační zajištění akcí OPŽP a OPST v letech 2023-2026 II 31.03.2023
Pořízení stolů do jídelny a vybavení kanceláře členů vedení Ministerstva životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 30.03.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav" 30.03.2023
Zpracování analýzy k prověření "možnosti implementace systému rozšířené odpovědnosti výrobce do dalších oblastí odpadového hospodářství v ČR" 30.03.2023
Nákup mobilních telefonů OPŽP 29.03.2023
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2023 pro zaměstnance MŽP 29.03.2023
Dodávka jednotného sportovního oblečení 28.03.2023
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů pro MŽP 28.03.2023
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK v letech 2023 - 2024 28.03.2023
Konzultantské služby v rámci realizace nového programového období programu Nová zelená úsporám 2030 27.03.2023
Mobilní telekomunikační služby pro rezort životního prostředí 27.03.2023
Darování živých rostlin 24.03.2023
Odkup osobního automobilu Škoda Superb 5SK 3963 24.03.2023
Centrální nákup serverů vč. doplnění stávající infrastruktury pro vybrané resortní organizace 23.03.2023