Veřejná zakázka: Kosení travinobylinných porostů v NPR Úhošť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7831
Systémové číslo: P17V00001081
Evidenční číslo zadavatele: PPK-104a/41/17
Datum zahájení: 16.06.2017
Nabídku podat do: 23.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení travinobylinných porostů v NPR Úhošť
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení travinobylinných porostů v NPR Úhošť křovinořezem, na celkové ploše 8,8 ha. Kosení se bude realizovat na následujících pozemkových parcelách nebo jejich částech: 174/1, 194, 200, 213, 224, 225, 229/1, 233, 235, 349/3, 379/1, 379/2, 379/3, 374, 371, 361/4 vše katastrální území Úhošť a pozemkových parcelách nebo jejich částech: č. 382/14 katastrální území Úhošťany a pozemkových parcelách nebo jejich částech: č. 208/1 a 210/1 v katastrálním území Pokutice. Jedná se o teplomilné, svěží až výsušné trávníky, místy v prudkých svazích, s četnými skalními výchozy a místy hojným náletem dřevin (semenáčky i výmladky po odstranění dřevin).
Porosty budou pokoseny křovinořezy s žacími listy nebo vyžínacími noži. Následně bude pokosená hmota shrabána a odvezena mimo území NPR a likvidována nebo využita v souladu s platnou legislativou.
Opatření je v souladu s platným plánem péče o národní přírodní rezervaci Úhošť.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 193 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky