Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Páskové zálohovací zařízení
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.10.2021
Došití košil a halenek pro OOL ČIŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 20.10.2021 10:00
Celoinspekční školení pro inspektory OOL ČIŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2021 19.10.2021 11:00
Funkční celek Lounsko - Výřez nežádoucích dřevin na části vrchu Libeš
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2021 15.10.2021 12:00
Obnova a tvorba tůní v CHKO Poodří - rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 14.10.2021 10:00
Celoinspekční školení pro inspektory oddělení odpadového hospodářství
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2021 18.10.2021 14:00
Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci ochrany perlorodky říční
VZ malého rozsahu Zadávání 04.10.2021 15.10.2021 08:00
Sondy Aqua Troll
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.09.2021
Prodloužení licencí Microsoft Office 365
VZ malého rozsahu Zadávání 20.09.2021 30.09.2021 10:00
Seč křovinořezem a seč lehkou mechanizací v PR Studnické louky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2021 27.09.2021 11:30
Porada a celorepublikové školení inspektorů OOP a CITES OI ČIŽP a Ředitelství ČIŽP Praha
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2021 27.09.2021 10:00
Funkční celek Lounsko - Ruční kosení a výřezy nežádoucích dřevin v k. ú. Odolice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 23.09.2021 10:00
Ruční sečení Prostějovská Haná etapa III - Sečení v NPP Kosířské lomy – Vinohrádky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 22.09.2021 10:00
Ruční sečení Prostějovská Haná etapa III - Sečení v NPP Kosířské lomy – Vápenice, Státní lom
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 22.09.2021 09:00
Zajištění dovozu zařízení od fy. Biomark
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016