Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zjištění provozu databáz. systému Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2019 09.07.2019 10:00
Maintenance sw ORACLE
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.06.2019 10.07.2019 10:00
Tablet včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.06.2019 24.06.2019 10:00
Pracovní vesta geologická (expediční)
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2019 24.06.2019 12:00
Vyhledávání plodných jedinců perlorodky říční v Horní Malši v projektu ATCZ37 Malsemuschel financovaném programem Interreg - V-A Rakousko - Česká republika
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.06.2019 17.06.2019 10:00
Pastva v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 31.05.2019 10:00
Licence Red Hat Enterprise Linux Server včetně EUS
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 10:00
Průzkum motýlů na vybraných lokalitách v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2019
Průzkum brouků v CHKO Beskydy v rámci realizace projektu LIFE16 NAT/CZ/000731 „Ze života hmyzu“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2019
Podpora sysla obecného v EVL Raná-Hrádek - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 06.05.2019 08:00
Oprava páteřního rozvodu pitné a požární vody v budově Lidická 25, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 06.05.2019 10:00
Podpora sysla obecného v EVL Raná-Hrádek - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 16.04.2019 08:00
Zpracování projektů rekonstrukcí PZTS OI Liberec a OI Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 09.04.2019 10:00
Kalibrace a servisní prohlídka Olfaktometru TO8-8
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2019 01.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016