Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora software (maintenance) ArcGis
VZ malého rozsahu Zadáno
Podpora software (maintenance) ArcGis
VZ malého rozsahu Zadáno
Posouzení vlivu inundačních území na soutocích významných toků na transformaci povodňové vlny v červnu 2013
VZ malého rozsahu Zadáno
Pozáruční servis a podpora automatických meteorologických měřících systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno
Pravidelná technická údržba AMS kvality ovzduší a dalších zařízení navazujících na tyto stanice
nadlimitní Zadáno
Programátorské služby pro rozvoj stávající klimatologické databázové aplikace CLIDATA
VZ malého rozsahu Zadáno
Projekt rekonstrukce topného kanálu v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno
Projekt rekonstrukce vnitřních rozvodů v objektu BRI v Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno
Projekt rekonstrukce vnitřních rozvodů vody v objektu BRI v Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno
Průběžná systémová podpora databáze a aplikací jakosti vody
VZ malého rozsahu Zadáno
Průběžná systémová podpora provozu aplikace WINZPV v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno
Průběžná systémová podpora provozu databáze a aplikací HEIS ČHMÚ – jakost vod
nadlimitní Zadáno
Průběžná systémová podpora provozu databáze a aplikací HEIS ČHMÚ – množství vod
nadlimitní Zadáno
Rekonstrukce dveří a zárubní brněnské pobočky ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce dvou schodišť v zámeckém parku v Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016