Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Společná technická podpora, zpracování a interpretace dat
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 10:00
Stejnokrojové součásti pro zaměstnance Správy NP Šumava - Služební terénní stejnokroj
nadlimitní Zadáno 12.06.2018 07.08.2018 10:00
Monitoring povrchového odtoku - faktory řídící chemismus povrchových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Kalamitní těžba a přibližování lanovkami
podlimitní Zadáno 11.06.2018 27.06.2018 10:00
Příprava monitoračních ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 20.06.2018 09:00
Nákup stožárů a dalších investic a náhradních dílů pro automatické meteorologické stanice ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 28.06.2018 10:00
VT pro ÚES Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 11.06.2018 11:00
Pastva na části NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 14.06.2018 08:00
Imisní monitoring - infrastruktura pro měření ultrajemných částic (IM-UFP)
nadlimitní Zadáno 07.06.2018 31.08.2018 10:00
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj - 2 (SIMIR 2)
nadlimitní Zadáno 07.06.2018 13.07.2018 11:00
Obnovní management na Jižní Moravě - opakované zadávací řízení vybraných částí
nadlimitní Zadáno 06.06.2018 10.07.2018 10:00
Automatické měřící sytémy pro měření stavu hladiny PZV
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 26.06.2018 10:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - Program péče o krajinu a Programu obnovy přirozených funkcí krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 18.06.2018 10:00
Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů na období 2. polovina roku 2018 - 2019 na území NP Šumava
nadlimitní Zadáno 05.06.2018 17.07.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016