Veřejná zakázka: Obnova informačního systému CHKO Blanský les

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 780
Systémové číslo: P14V00000773
Počátek běhu lhůt: 14.08.2014
Nabídku podat do: 25.08.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova informačního systému CHKO Blanský les
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Služby a stavební práce (instalace v terénu).
Předmět zakázky
Zhotovení 16 ks informačních panelů o rozměrech 180x123 cm (velké infotabule) a 15 ks informačních panelů o rozměrech 123x94 cm (malé infotabule). Grafický návrh bude dle platného grafického manuálu AOPK ČR. Velké infotabule (o rozměrech 180x123 cm) budou zhotoveny dle návrhů správy CHKO Blanský les - vzor příloha č. 6 – Správa CHKO dodá podklady – texty, fotografie, grafické rozvržení a grafický manuálu AOPK ČR (pro obec Chvalšiny budou vyrobeny dvě stejné tabule). Malé infotabule (o rozměrech 123x94 cm) budou obsahovat mapu s legendou. Jako mapový podklad pro oba typy tabulí bude použita cykloturistická a turistická mapa 1 : 25 000. Technická specifikace: barevnost : 4/0, 600 DPI, pigmentové inkousty, podložka - Komatex 4 mm, tiskový materiál - polymerová samolepka kašírovaná na Komatex, laminace - polymerová UV laminace.
Všechny vyrobené informační panely budou dopraveny do budovy Správy CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov. Vyrobené informační panely budou umístěny na významných místech v CHKO Blanský les a nahradí stávající zastaralé informační panely – instalaci v terénu zajistí jiný zhotovitel.
Termín: 10.10.2014
Výroba a instalace v terénu celkem 31 ks dřevěných konstrukcí pro infotabule - akce Obnova informačního systému CHKO Blanský les. Jedná se výrobu dřevěných konstrukcí (komplety či části) pro 16 ks velkých infotabulí o rozměrech 180x123 cm dle technického výkresu v příloze č. 6a. Konkrétně se jedná o výrobu 6 ks kompletů (stojka, střecha, rám s výplní), 8 ks střech a 10 ks rámů s výplní. Dále výroba dřevěných konstrukcí (části) pro 15 ks infotabulí o rozměrech 123x94 cm dle technického výkresu v příloze č. 6b. Konkrétně se jedná o výrobu 14 ks střech a 15 ks rámů s výplní (komplety žádné). Zakázka zahrnuje materiál na výrobu dřevěných konstrukcí (dřevo, spojový materiál), nátěry – natřeny budou jak nově vyrobené části a to 3x (viz. přílohy 6a a 6b), tak 2x stávající dřevěné konstrukce v terénu, které budu dále využity. Dále dodání krycích plexiskel (16 ks 180x123 cm a 15 ks 123x94 cm, tl. 0,3 cm) a instalaci do vyrobených rámů dřevěných konstrukcí, do kterých budou nainstalovány rovněž infotabule (16 ks 180x123 cm a 15 ks 123x94 cm), které budou k vyzvednutí v budově Správy CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov. Dále demontáž starých konstrukcí (či částí) v terénu a jejich uložení v areálu Správy CHKO Blanský les, doprava a montáž nových konstrukcí (či částí) na místa v terénu uvedená v přílohách č. 2, 3, 4 – vše dle pokynů Správy CHKO Blanský les.
Vyrobené informační panely budou umístěny na významných místech v CHKO Blanský les a nahradí stávající zastaralé informační panely.
Termín: 15.11.2014

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 429 752 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky