Veřejná zakázka: Naučná stezka Příhrazské skály

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 785
Systémové číslo: P14V00000778
Počátek běhu lhůt: 20.08.2014
Nabídku podat do: 01.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Naučná stezka Příhrazské skály
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel provede realizaci dětské naučné stezky Příhrazskými skalami (akce č. NI 36) dle předložené technické dokumentace a 3D modelů. Realizace naučné stezky bude spočívat ve výrobě dřevních konstrukcí jednotlivých prvků (informačních panelů, herního prvku, rozcestníku a laviček), jejichž bližší specifikace je součástí přílohy č. 1 - Technická specifikace, ve vytvoření grafického návrhu pro jednotlivé prvky naučné stezky včetně jejich tisku na podkladový materiál, v kompletaci jednotlivých prvků včetně jejich montáže v terénu (ukotvení dle přílohy č. 1 - Technická specifikace). Požadavky na technologickou a obsahovou část díla jsou součástí přílohy č. 6 – Specifikace technologické části díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 467 438 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky