Veřejná zakázka: Oprava stávající naučné stezky Lovoš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 864
Systémové číslo: P14V00000857
Počátek běhu lhůt: 26.08.2014
Nabídku podat do: 04.09.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava stávající naučné stezky Lovoš
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Oprava zahrnuje aktualizaci informací na informačních panelech a tabulích všeobecných informací a výměnu poškozeného mobiliáře stezky. Tématické zaměření obnovených informačních panelů zůstane zachováno, informace na infopanelech a tabulích všeobecných informací budou aktualizovány, doplněny o QR kódy a interaktivní vzdělávací prvky. Oprava se týká celkově 35 prvků naučné stezky, jejichž specifikace je součástí technické dokumentace, jedná se o opravu 11 infopanelů, 5 laviček a komplexní opravu (ta zahrnuje odstranění stávajících poškozených konstrukcí pokud existují a nahrazení konstrukcí novou) 1 infopanelu, 4 tabulí všeobecných informací, 8 laviček dvou typů, 4 panoramatických držáků, 1 protierozního zpevnění, 1 zábradlí. U všech infopanelů, tabulích všeobecných informací a panoramatických fotografií budou vyrobeny a vyměněny potištěné desky z forexu, podklady pro tisk včetně zpracované grafiky dodá objednatel. Součástí zakázky je tisk doprovodných tiskovin – brožura, leták a pracovní list, podklady pro tisk včetně grafického návrhu pro tisk dodá objednatel. Místem plnění je trasa naučné stezky Lovoš, objekty jsou umístěny na těchto pozemcích: k. ú. Malé Žernoseky poz. č. 1130/2, 1135/8, 1333,1337/1, k. ú Oparno poz č. 122/1, 552/1, 553/1, 553/3, 554/2, 554/3, 554/4, 530, st. p. 44, k. ú. Lhotka nad Labem poz. č. 507/8, 510.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 248 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky