Veřejná zakázka: Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5045
Systémové číslo: P16V00001073
Evidenční číslo zadavatele: 108/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 645117
Počátek běhu lhůt: 09.06.2016
Nabídku podat do: 11.07.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sledování a vyhodnocení kvality ovzduší ve vybraných sídlech. Měření imisí dotčených znečišťujících látek (viz zadávací dokumentace) bude provedeno v 8 vytipovaných lokalitách. Tyto lokality budou určeny na základě metodiky ke kategorizaci malých sídel na území ČR a dat o průběhu výměn kotlů ze specifického cíle 2.1 obdržených z jednotlivých krajů. Z každé kategorie definované metodikou bude vybrána jedna obec. Vybrané obce se mohou nacházet na území celé ČR. Zadavatel se na konkrétních lokalitách měření dohodne se zpracovatelem před započetím prací na zakázce. Sledování kvality ovzduší bude provedeno v topné sezóně 2016/17, a dále v topné sezóně po ukončení programu výměny kotlů. Projekt zajistí vyhodnocení účinnosti provedených opatření tj. výměny nevyhovujících spalovacích zařízení ve vybraných sídlech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 644 628 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • IČO: 00164801
 • Poštovní adresa:
  Vršovická 1442/65
  100 10 Praha 10
 • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky