Smlouva: Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 158
Evidenční číslo: 160092
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 364 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 364 400,00
Zadávací řízení: Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí

Název (předmět)

Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí

Schválil / podepsal

Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je sledování a vyhodnocení kvality ovzduší ve vybraných sídlech. Měření imisí dotčených znečišťujících látek (viz zadávací dokumentace) bude provedeno v 8 vytipovaných lokalitách. Tyto lokality budou určeny na základě metodiky ke kategorizaci malých sídel na území ČR a dat o průběhu výměn kotlů ze specifického cíle 2.1 obdržených z jednotlivých krajů. Z každé kategorie definované metodikou bude vybrána jedna obec. Vybrané obce se mohou nacházet na území celé ČR. Zadavatel se na konkrétních lokalitách měření dohodne se zpracovatelem před započetím prací na zakázce. Sledování kvality ovzduší bude provedeno v topné sezóně 2016/17, a dále v topné sezóně po ukončení programu výměny kotlů. Projekt zajistí vyhodnocení účinnosti provedených opatření tj. výměny nevyhovujících spalovacích zařízení ve vybraných sídlech.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy