Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je sledování a vyhodnocení kvality ovzduší ve vybraných sídlech. Měření imisí dotčených znečišťujících látek (viz zadávací dokumentace) bude provedeno v 8 vytipovaných lokalitách. Tyto lokality budou určeny na základě metodiky ke kategorizaci malých sídel na území ČR a dat o průběhu výměn kotlů ze specifického cíle 2.1 obdržených z jednotlivých krajů. Z každé kategorie definované metodikou bude vybrána jedna obec. Vybrané obce se mohou nacházet na území celé ČR. Zadavatel se na konkrétních lokalitách měření dohodne se zpracovatelem před započetím prací na zakázce. Sledování kvality ovzduší bude provedeno v topné sezóně 2016/17, a dále v topné sezóně po ukončení programu výměny kotlů. Projekt zajistí vyhodnocení účinnosti provedených opatření tj. výměny nevyhovujících spalovacích zařízení ve vybraných sídlech.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Kontakt: Marcela Štrobichová
e-mail: marcela.strobichova@mzp.cz
tel: +420 267 122 549
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11. 07. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 09. 06. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: