Veřejná zakázka: Kontrolní laboratoře 2015

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2791
Systémové číslo: P15V00000960
Evidenční číslo zadavatele: 36/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 517795
Na základě předběžného oznámení:
Kontrolní laboratoře
Počátek běhu lhůt: 08.07.2015
Nabídku podat do: 25.08.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kontrolní laboratoře 2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření deseti smluv podle § 10 zákona mezi zadavatelem a dodavateli na dobu určitou, jejichž předmětem bude provádění odběrů vzorků a jejich analýz pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod podle § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „vyhláška MŽP) a Nařízením vlády 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod (dále jen „nař. vl.“), včetně technických norem uvedených v příloze č. 1 a č. 2 nař. vl.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní fond životního prostředí České republiky
 • IČO: 00020729
 • Poštovní adresa:
  Olbrachtova 2006/9
  140 00 Praha 4 - Krč
 • Název oddělení: Oddělení I.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 491216

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy