Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka - tlumočnické služby v rámci konference NP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Objednávka - tlumočení na konferenci NP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Objednávka - školení: Právní úprava poskytovaných cestovních výdajů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Objednávka - školení ArcGIS 4: Sdílení geografických informací
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Objednávka - mytí oken v budovách Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016
Objednávka - úklid stavebního odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Objednávka - překlad rukopisů do anglického jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Objednávka - úprava elektroinstalace v budově hájenky čp. 246 Šp. Mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Revize vnitřních elektrických rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 07.09.2016 10:00
Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 09.09.2016 10:00
Dodávka čistících prostředků na rok 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2016 31.08.2016 09:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2016 26.08.2016 14:00
Péče o zvěř v mimovegetačním období III.etapa
podlimitní Zadáno 12.08.2016 08.09.2016 10:00
Objednávka - převoz smrkové kulatiny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016
Objednávka - školení UAV
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016