Veřejná zakázka: Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5622
Systémové číslo: P16V00001645
Evidenční číslo zadavatele: č. 50/2016
Počátek běhu lhůt: 23.08.2016
Nabídku podat do: 09.09.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební úpravy objektu čp. 502, ul. Stavidlový vrch, Vrchlabí. Objekt je ve vlastnictví Správy KRNAP. Stavební práce spočívají ve změně užívání objektu na ubytovací objekt pro pracovníky Správy KRNAP v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří část B) zadávací dokumentace a dále dle vyjádření dotčených orgánů (stavebního povolení atd.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 484 299 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
 • IČO: 00088455
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 3
  543 01 Vrchlabí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí, 543 01 s tím, že obálka s nabídkou bude označena „Nabídka na plnění veřejné zakázky – „Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch" a údaji identifikujícími osobu uchazeče, který nabídku podává.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky