Veřejná zakázka: Revize vnitřních elektrických rozvodů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5626
Systémové číslo: P16V00001649
Evidenční číslo zadavatele: č. 49/2016
Počátek běhu lhůt: 24.08.2016
Nabídku podat do: 07.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revize vnitřních elektrických rozvodů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je uzavření rámcových smluv na provedení revizí vnitřních elektrických rozvodů (zatížitelnosti, průřez středního vodiče atd.) dle ČSN 33 1500:1990 Elektrotechnické předpisy, revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6:2007, Elektrické instalace nízkého napětí – část 6: Revize. Zakázka je dělena na tři části:
1. část – Harrachovsko
2. část – Vrchlabsko
3. část - Maršovsko
Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo více částí. Na každou část bude uzavřena samostatná rámcová smlouva s jedním uchazečem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 182 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
 • IČO: 00088455
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 3
  543 01 Vrchlabí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, Vrchlabí, 543 01 s tím, že obálka s nabídkou bude označena „Nabídka na plnění veřejné zakázky – č. 49/2016 „Revize vnitřních elektrických rozvodů“ a údaji identifikujícími osobu uchazeče, který nabídku podává.

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy