Profil zadavatele: Česká republika – Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Česká republika – Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzavření rámcové dohody na tiskové práce
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2017 05.12.2017 10:00
Nákup 11 ks mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Nákup podpory (maintenance) SW produktů ArcGIS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2017 20.11.2017 10:00
Socioekonomický výzkum návštěvnosti Krkonošských národních parků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.11.2017 30.11.2017 10:00
Plató u bývalé Obří boudy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.11.2017 07.12.2017 10:00
Přivaděč vody do zámeckého parku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 10.11.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody na projektové práce na cestách
podlimitní Hodnocení 25.10.2017 20.11.2017 10:00
Inventarizační bryologický průzkum KRNAP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.10.2017 03.11.2017 10:00
Dodávka výpočetní techniky pro KM Jilemnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 17.10.2017 10:00
Práce pro projekt Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních ekosystémů Krkonoš
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 17.10.2017 10:00
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Hodnocení 29.09.2017 15.11.2017 10:00
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Hodnocení 29.09.2017 15.11.2017 10:00
Oprava komunikací poškozených po přívalových deštích v květnu 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2017 09.10.2017 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a elektronika
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2017 26.09.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40  ››