Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva o smluvním pěstování a dodávce sadebního materiálu lesních dřevin pro rok 2015 Sazenice pro obnovu lesa Dokument PDF sml_sazenice_pro_obnovu_lesa_2 015_SIGNED.pdf 2.22 MB
Smlouva, její změny a dodatky
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE1/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 Dokument PDF 38-100_2014.pdf 2.01 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE17/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 Dokument PDF 38-137_2014.pdf 2.48 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE30/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 Dokument PDF 38-139_2014.pdf 6.76 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE28/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 Dokument PDF 38-141_2014.pdf 7.65 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE27/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 Dokument PDF 38-142_2014.pdf 8.06 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE26/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015 Dokument PDF 38-143_2014.pdf 6.99 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE25/C1/2014 Dohoda uzavřena do 31.12.2015 Dokument PDF 38-144_2014.pdf 6.44 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE22/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 Dokument PDF 38-147_2014.pdf 2.48 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE33/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016 Dokument PDF 38-152_2014.pdf 5.77 MB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE18/C1/2014 Dohoda uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 Dokument PDF 38-160_2014.pdf 2.47 MB
Smlouva na základě minitendru z rámcové smlouvy dodváka výpočetní techniky minitendr Dokument PDF Smlouva na dodávku výpočetní techniky.pdf 3.59 MB
Rámcová smlouva na dodávku výočetní techniky centrální zadávání Dokument PDF Rámcová kupní smlouva na dodávky výpočetní techniky.pdf 6.95 MB
Prováděcí kupní smlouva - Nákup VT pro organizae resortu MŽP v roce 2015-2017 SMLJ-71-627/2016 Dokument PDF Prováděcí kupní smlouva - DATECO.pdf 2.55 MB
Kupní smlouva - dodání diskových polí a dalšího zařízení centrální zadávání, č. SMLJ-71-611/2016 Dokument PDF Kupní smlouva AutoCont CZ.pdf 3.69 MB
Kupní smlouva - centrální nákup automobilů pro resort MŽP automobil nižš. stř. tř., č. SMLJ-22-28/2016 Dokument PDF Kupní smlouva ŠKODA AUTO.pdf 3.98 MB
Kupní smlouva - centrální nákup automobilů pro resort MŽP terénní automobil 4x4, 5 ks, č. SMLJ-22-26/2016 Dokument PDF Kupní smlouva Toyota.pdf 2.89 MB
Kupní smlouva - centrální nákup automobilů pro resort MŽP dodávkový velkoprostorový automobil, č. SMLJ-22-26/2016 Dokument PDF Kupní smlouva M 3000 dodávka velkoprostorová.pdf 2.67 MB
Kupní smlouva - centrální nákup automobilů pro resort MŽP dodávkový automobil kombi pick up, č. SMLJ-22-25/2016 Dokument PDF Kupní smlouva M 3000.pdf 2.47 MB
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE1/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-100_2014_plneni_2014.pdf 150.36 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE17/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-137_2014_plneni_2014.pdf 152.84 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE30/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-139_2014_plneni_2014.pdf 151.40 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE28/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-141_2014_plneni_2014.pdf 152.94 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE27/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-142_2014_plneni_2014.pdf 152.88 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE26/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-143_2014_plneni_2014.pdf 151.23 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE25/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-144_2014_plneni_2014.pdf 152.64 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE22/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-147_2014_plneni_2014.pdf 151.52 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE33/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-152_2014_plneni_2014.pdf 152.07 KB
Dohoda o realizaci managementových opatřeních LIFE18/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2014 Dokument PDF 38-160_2014_plneni_2014.pdf 199.44 KB
Skutečně uhrazená cena - OBJ-30-888/2015 Objednávka myslivecké siláže pro zvěř na rok 2015 Dokument PDF skutecne_uhrazena_cena_silaz20 15.pdf 559.72 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 40/C1/2015 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_86_2015_celkove_plne ni2015.pdf 483.04 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 46/C1/2015 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_149_2015_celkove_pln eni2015.pdf 483.82 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 22/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_147_2015_celkove_pln eni2015.pdf 485.20 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 18/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_160_2014_celkove_pln eni2015.pdf 487.09 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 27/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_142_2014_celkove_pln eni2015.pdf 486.87 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 26/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_143_2014_celkove_pln eni2015.pdf 487.00 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 24/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_144_2014_celkove_pln eni2015.pdf 486.35 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 30/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_139_2014_celkove_pln eni2015.pdf 487.72 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 1/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_100_2014_celkove_pln eni2015.pdf 485.73 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 28/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_141_2014_celkove_pln eni2015.pdf 486.65 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 48/C1/2015 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_129_2015_celkove_pln eni2015.pdf 484.32 KB
Dohoda o realizaci managementových opatření, LIFE 33/C1/2014 Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015 Dokument PDF SMLDEU_38_104_2015_vesely_celk ove_plneni2015.pdf 121.58 KB
SMLJ-30-294/2015 Smlouva o smluvním pěstování a dodávce sadebního materiálu lesních dřevin Oznámení o skutečně uhrazené ceně za rok 2015. Dokument PDF SMLJ_30_294_2015_celkove_plnen i_2015.pdf 591.95 KB
Skutečně uhrazená cena - SMLDEU-24-2/2015 Kupní smlouva - Dodávkový automobil Kombi;
VZ "Dodávka automobilů pro resort MŽP"
Dokument PDF uhrazena_cena_SMLDEU_24_2_2015 .pdf 132.91 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 23/C1/2016, SMLDEU-38-77/2016 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_77_2016_celkove_plne ni_2016.pdf 530.63 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 40/C1/2015, SMLDEU-38-86/2015 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_86_2015_celkove_plne ni_2016.pdf 539.65 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 48/C1/2015, SMLDEU-38-129/2015 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_129_2015_celkove_pln eni_2016.pdf 529.10 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 27/C1/2014, SMLDEU-38-142/2014 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_142_2014_celkove_pln eni_2016.pdf 532.73 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 18/C1/2014, SMLDEU-38-160/2014 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_160_2014_celkove_pln eni_2016.pdf 541.02 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 28/C1/2014, SMLDEU-38-141/2014 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_141_2014_celkove_pln eni_2016.pdf 531.62 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 30/C1/2014, SMLDEU-38-139/2014 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_139_2014_celkove_pln eni_2016.pdf 573.45 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 46/C1/2015, SMLDEU-38-104/2015 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_104_2015_celkove_pln eni_2016.pdf 530.25 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 1/C1/2014, SMLDEU-38-100/2014 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_100_2014_celkove_pln eni_2016.pdf 534.44 KB
Dohoda o realizaci manag. opatření LIFE 33/C1/2014, SMLDEU-38-152/2014 Celkové plnění za rok 2016 Dokument PDF SMLDEU_38_152_2014_celkove_pln eni_2016.pdf 516.23 KB
Oznámení o skutečně uhrazené ceně OBJ-30-839/2016 Výroba myslivecké siláže pro zvěř v roce 2016 Dokument PDF obj_30_839_2016_celkove_plneni .pdf 528.19 KB
Celkové plnění smlouvy SMLJ-71-627/2016 Prováděcí kupní smlouva - Nákup VT pro organizace resortu MŽP v roce 2015-2017 Dokument PDF smlj_71_627_2016_celkove_plnen i.pdf 522.21 KB
Celkové plnění smlouvy SMLJ-22-26/2016 Kupní smlouva - centrální nákup automobilu - dodávkový velkoprostorový automobil Dokument PDF smlj_22_26_2016_celkove_plneni .pdf 519.33 KB
Celkové plnění smlouvy SMLJ-22-27/2016 Kupní smlouva - centrální nákup automobilů - terénní automobil 4x4, 5ks Dokument PDF smlj_22_27_2016_celkove_plneni .pdf 549.51 KB
Celkové plnění smlouvy SMLJ-22-28/2016 Kupní smlouva - centrální nákup automobilů - automobil nižš. tř. Dokument PDF smlj_22_28_2016_celkove_plneni .pdf 522.57 KB
Celkové plnění smlouvy SMLJ-22-25/2016 Kupní smlouva - nákup automobilů - dodávkový automobil kombi Dokument PDF smlj_22_25_2016_celkove_plneni .pdf 520.03 KB
Celkové plnění smlouvy SMLJ-71-611/2016 Kupní smlouva - dodání diskových polí Dokument PDF smlj_71_611_2016_celkove_plnen i.pdf 892.35 KB