Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobusová doprava - exkurze CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016
Studie srubu a útulny na Zlatém návrší
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 16.06.2016 10:00
Výuka online angličtiny a polštiny v období 01-04/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016
Objednávka - údržba výtahu v depozitáři KM
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016
Projekt depozitáře ve Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 12.05.2016 10:00
Autobusová doprava - exkurze do NP Polska
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 06.05.2016 09:00
Objednávka - Přeprava dřeva
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016
Objednávka - školení software Microsoft Word - projekt LIFE Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016
Demolice Sněžné jámy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 09.05.2016 10:00
Oprava koryta - potok Kamenice a potok Bílá Voda
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 12.05.2016 10:00
Oprava LC Michlův Mlýn po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 10.05.2016 10:00
Školení Zákon o zadávání veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016
Objednávka - seminář "Zákon o majetku státu"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016
Objednávka - psychologický kurz pro profesionální strážce parku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016
Objednávka - autobusová doprava na akci "Den Země"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016