Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Uzavření rámcové smlouvy na projektové práce
podlimitní Zadáno 03.08.2015 02.09.2015 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na transfer zvláště chráněných druhů rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2015
Uzavření rámcové smlouvy na opravy traktorů pro úp Černý Důl, Špindl. Mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2015
Lovecká chata Alžbětinka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 03.08.2015 10:00
Zábradlí na chodníku Vodopád Mumlavy - Rýžoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 03.08.2015 10:00
Rozšíření infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2015 24.07.2015 12:00
ČOV k čp. 111 Horní Maršov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2015 27.07.2015 10:00
Oprava lesního hospodářského objektu myslivosti
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2015 27.07.2015 10:00
Zajištění komunikační kampaně pro KRNAP - Tundra v srdci Evropy
podlimitní Zadáno 08.07.2015 28.07.2015 10:00
Zatrubnění Jánského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 20.07.2015 10:00
Uzavření servisní smlouvy pro audiovizuálních zařízení, infokiosky platformu Apple
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2015 10.07.2015 09:00
Uzavření rámcové smlouvy na provoz monitorovacích-sčítacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 15.07.2015 10:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 13.07.2015 09:00
Zhotovení a instalace přístřešků
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 13.07.2015 08:00
Software pro zálohování
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2015 07.07.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016