Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka - seminář "Opatření obecné povahy"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016
Objednávka - seminář "Nový zákon o odpovědnosti"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016
Chodník Pec pod Sněžkou - Zelený důl - oprava 3 mostků
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 07.10.2016 10:00
Oprava poškozených komunikací po přívalových deštích z července 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 07.10.2016 10:00
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 21.09.2016 22.11.2016 10:00
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 21.09.2016 22.11.2016 10:00
Objednávka - chemická sanace objektu Horní Maršov čp. 111
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016
Objednávka - chemická sanace objektu Lysečiny čp. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016
Objednávka - autobusová doprava na výstavu Zahrada Čech 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016
Oprava propustku LC Nad Krakonošem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 30.09.2016 10:00
Objednávka - autobusová doprava Life
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016
Objednávka - převoz dřeva
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016
Objednávka - palivo peletky stora enso
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016
Uzavření Kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2016/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2016 23.09.2016 10:00
Servisní podpora na aktivní prvky Cisco
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 19.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016