Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI LB - Hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 28.04.2016 08:00
VT pro ÚES Praha (znovuzadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 27.04.2016 09:00
Dohled a správa systému Lotus Notes Domino, Lotus Sametime a Lotus Traveler
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 29.04.2016 09:00
Objednávka - psychologický kurz pro profesionální strážce parku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016
nákup dalekohledu a spektivu pro Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016
Objednávka - autobusová doprava na akci "Den Země"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří) – dodatečné stavební práce
podlimitní Zadáno 15.04.2016 16.04.2016 08:00
zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení pro akci „Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 26.04.2016 09:00
Dodávky spotřebního materiálu pro stroje XEROX WC 6605
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 28.04.2016 09:00
Nákup příslušenství k fotopastím
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 25.04.2016 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného - ruční kosení - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 25.04.2016 08:00
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti a dopracování projektu pro provádění stavby pro akci „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 25.04.2016 09:00
Objednávka - seminář "Obrana příjemců dotace - práva příjemců, aktivní obrana"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016
Nákup fotografické techniky a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2016 22.04.2016 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 21.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016