Veřejná zakázka: Pořízení podnikové licence Esri

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5020
Systémové číslo: P16V00001048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 634064
Na základě předběžného oznámení:
Pořízení podnikové licence Esri
Počátek běhu lhůt: 26.05.2016
Nabídku podat do: 30.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení podnikové licence Esri
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Popis předmětu zakázky a zadávací podmínky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání podnikové multilicence, tzv. "Enterprise Licence Agreement“ (ELA) pro časové období od účinnosti smlouvy do 31. 5. 2019, která poskytne zadavateli právo na neomezené využití dále specifikovaného software Esri, dat, webových služeb a dokumentace, včetně údržby předmětného software, spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce licencovaného software. Součástí zakázky je též zpřístupnění instalačních souborů a technické dokumentace předmětného software. V případě, že je technická dokumentace k dispozici pouze v analogové formě, pak se požaduje dodání minimálně tří sad dokumentací. Zadavatel bude mít právo užívat nainstalovaný software i po skončení smluvního období.
Cílem zakázky je aktualizace zastaralých licencí na regionálních pracovištích a některých na ústředí AOPK ČR (52 desktop licencí stáří cca 7 let) a zajištění software pro provozování Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Technologie bude sloužit k pořizování a komplexnímu zpracování dat, zpřístupňování webových služeb a aplikací AOPK ČR, tím i zkvalitňování a zefektivňování výkonu státní služby v ochraně přírody, zajištění plnění zákonných povinností a řešení českých i případných zahraničních projektů.
Požaduje se poskytnutí licencí software pro neomezený počet uživatelů (podnikovou licenci), přičemž software bude provozován výhradně na výpočetní technice v majetku AOPK ČR, pro následující produkty:

• ArcGIS for Desktop Products – v licenčních úrovních Basic, Standard a Advanced (Single a Concurrent Use),
• ArcGIS for Desktop Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, Geostatistical Analyst, ArcGIS ArcScan, ArcGIS Publisher, ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Data Reviewer, ArcGIS Schematics (Single a Concurrent Use),
• ArcGIS for Server Products – ArcGIS for Server Basic Enterprise, ArcGIS for Server Standard Enterprise, ArcGIS for Server Advanced Enterprise,
• ArcGIS for Server Extensions – 3D, Network, Spatial, Workflow Manager, Data Reviewer, Geostatistical, Schematics, Image,
• ArcGIS Engine,
• ArcGIS Engine Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, Geodatabase Update, Schematics,
• ArcGIS Runtime,
• ArcGIS Runtime Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst,
• Esri Productions Mapping,


Produkty ESRI, které budou zahrnuty v omezeném počtu:

• ArcGIS Online Subscription odpovídající počtu užívaných licencí ArcGIS for Desktop,
• EDN (Esri Developer Network) – 1 ks,
• ArcGIS for Desktop Extensions – Data Interoperability (Concurrent Use) – 1ks,
• ArcGIS for Server Extensions – GeoEvent -1ks.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky