Veřejná zakázka: Péče o lokality hořečku mnohotvarého českého v Kraji Vysočina - PP Jersínská stráň a Číchov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4956
Systémové číslo: P16V00000984
Počátek běhu lhůt: 27.05.2016
Nabídku podat do: 03.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Péče o lokality hořečku mnohotvarého českého v Kraji Vysočina - PP Jersínská stráň a Číchov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dílo se bude realizovat na dvou místech v Kraji Vysočina a jeho předmětem je:

PP Jersínská stráň
Zajištění pastvy ovcí na ploše 0,27 ha (p. č. 61, kat. území Jersín) v průběhu června 2016 a následného pokosení nedopasků na souhrnné ploše 0,05 ha.

Číchov - zastávka
Zajištění seče na rozloze 0,02 ha (p. č. 10, kat. území Brtnický Číchov) v průběhu června 2016. Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz vyhrabané hmoty mimo lokalitu provádění díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 7 935 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky