Veřejná zakázka: Genetická analýza pstruha obecného formy potoční na perlorodkových tocích v povodí Rokytnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6230
Systémové číslo: P16V00002251
Evidenční číslo zadavatele: PPK-163a/41/16
Datum zahájení: 04.11.2016
Nabídku podat do: 11.11.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Genetická analýza pstruha obecného formy potoční na perlorodkových tocích v povodí Rokytnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vytvoření podkladů pro kapitolu plánu péče o připravovanou NPP Bystřina-Lužní potok a podkladů pro aktualizaci soubor doporučených opatření v rámci EVL Bystřina – Lužní potok, včetně rybářského managementu. Předmětem akce je:
a) Vzorkování v povodí Rokytnice - V povodí Rokytnice bude proveden odběr genetického materiálu celkem z 9 míst v rámci povodí, a jednoho vzorku z líhně ČRS MO Aš. Vzorkování bude provedeno tak, aby pokrývalo obhospodařované toky či jejich části, referenční neobhospodařovanou lokalitu a jeden vzorek Pov z líhně ČRS MO Aš. Celkem budou odebrány vzorky z 20 ks uspaných jedinců Po na každé z lokalit. Odebrán bude vzorek o velikosti cca. 0,5 cm2 z jedné z párových ploutví, v případě Pov bude odebrán celý jedinec. Vzorek bude konzervován v lihu a zmražen.
b) Analýza DNA - Extrakce DNA ze vzorků tkání pstruhů bude provedena komerčně dodávaným kitem. Následně bude amplifikováno 12 mikrosatelitů, jejichž použití u tohoto druhu je již v České republice vyzkoušeno (Kohout et al. 2012). Poté proběhne fragmentační analýza a identifikace genotypů. Na základě získaných genotypů bude pomocí populačně-genetických programů stanovena genetická variabilita vzorků, zejména tvoří-li po genetické stránce jednu nebo více skupin a odpovídají-li tyto skupiny fenotypovým formám.
c) Závěrečná zpráva – Obsahem závěrečné zprávy bude shrnutí použitých metodik a zejména výsledky genetické analýzy. Dále návrh dalšího postupu a využití zjištěných výsledků v rybářském managementu v povodí Rokytnice s výskytem perlorodky říční.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 182 645 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky