Veřejná zakázka: NPR Bohdanečský rybník - kosení ostrovů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6234
Systémové číslo: P16V00002255
Evidenční číslo zadavatele: 65
Datum zahájení: 04.11.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPR Bohdanečský rybník - kosení ostrovů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení a výřezy náletových dřevin s použitím křovinořezu. Práce budou provedeny v NPR Bohdanečský rybník na 2 ostrovech. Práce budou probíhat na části pozemkové parcele číslo KN 921 v katastrálním území Lázně Bohdaneč. Celkový rozsah prací činí 1,95 hektaru kosení a 0,4 hektaru výřezů. Práce budou provedeny v období do 30. 10. 2016. Práce jsou rozděleny do 2 dílčích ploch. Jedná se o plochy podmáčené – o ostrovy. Plocha číslo 1 ...1,4 ha – Velký ostrov. Zde proběhne výřez náletových dřevin nad 1 metr na ploše 0,4 ha a následně na celém ostrově o rozloze 1,4 ha kosením rákosu a štěpkování vzniklé hmoty. Vzniklá seštěpkovaná hmota dřevin bude rozprostřena na ostrově. Plocha číslo 2... 0,55 ha - Malý ostrov proti násypce – Zde proběhne kosení ruderálních nárůstů a kosení rákosu. Vzniklá hmota bude opět rozprostřena po ostrově.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 62 234 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Železné hory a Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky