Veřejná zakázka: Rámcová smlouva - péče o bezlesí na území NP Šumava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1890
Systémové číslo: P15V00000062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 212322
Počátek běhu lhůt: 03.04.2012
Nabídku podat do: 10.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva - péče o bezlesí na území NP Šumava
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření soutěžní rámcové smlouvy s více účastníky na poskytování služeb, spočívajících v péči o bezlesí na území NP Šumava. Konkrétní plnění bude spočívat v obnovní péči o plochy bezlesí, které z důvodu obtížných a složitých přírodních podmínek nejsou vhodné pro běžnou zemědělskou činnost. Konkrétní plnění bude spočívat zejména v kosení stávajících více jak 350 větších či menších ploch bezlesí rozmístěných na území NP Šumava, a to jak ručně, tak i pomocí speciální mechanizace, včetně výřezů drobného náletu. Malou část těchto ploch bude rovněž možné obhospodařovat běžnou mechanizací. Pro zbývajících plochu se předpokládá jako nejvhodnější management řízená pastva ovcí formou košárování. Doplňkově bude prováděn i svoz biomasy z vytipovaných lokalit.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 606 636 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1.máje 260
385 01 Vimperk

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy