Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitoring, inventarizace a kontrolní dny v povodích s realizací záchranného programu perlorodky říční v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 31.10.2014 10:00
OI HK - nákup tonerů do tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 05.11.2014 08:00
OI PH - 32 kusů nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 04.11.2014 12:00
OI HB Renovace tonerové kazety do tiskáren : Canon LBP -6670 , HP LJ 2300,
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 04.11.2014 16:00
OI PH - Nákup tekutého mýdla a mycích prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 04.11.2014 12:00
OI HB Nemrznoucí směs do ostřikovačů služebních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 04.11.2014 16:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Beskydy
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.10.2014
Realizace 70 ks dřevěných přehrážek k hrazení starých odvodňovacích kanálů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 29.10.2014 09:00
Vytvoření 3 tůní v národní přírodní rezervaci Novozámecký rybník, národní přírodní památce Swamp a národní přírodní památce Jestřebské slatiny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 31.10.2014 08:00
OI Olc - nemrznoucí kapalina do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 03.11.2014 08:00
Distribuční služby 2014 - 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 05.11.2014 13:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Blanský les
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.10.2014
Podsadba celkem 7 000 ks JD a 4 000 ks BK v masivu Smrku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 27.10.2014 12:00
Zlepšování biotopu tetřevovitých ptáků na území PR Smrk
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 27.10.2014 08:30
Tonery pro Canon LBP7200Cdn
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 31.10.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016