Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VT pro pobočku Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 17.10.2014 10:00
ŘDT- Volně stojící truhlicová mraznička
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 21.10.2014 09:00
Oprava mobiliáře NPR Drbákov – Albertovy skály
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 22.10.2014 13:30
Zhodnocení rizika svahových nestabilit v pilotním uzemí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 17.10.2014 14:00
Mobilní telefonní přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2014 13.10.2014 09:00
Oprava naučné stezky Klokočí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 12:00
Oprava naučné stezky Kozákov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 12:00
Podsadba celkem 10 000 ks buku lesního a 1 000 ks jedle bělokoré v PR Lysá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 09:00
Obnova vegetačního krytu v k. ú. Výšina
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 17.10.2014 08:00
Zajištění ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014
OI LB - Kancelářské židle
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 20.10.2014 08:00
Revitalizace tůně - Bosna, tvorba tůně - Cepská pískovna
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 16.10.2014 12:00
Obnova nátěrů venkovních dřevěných konstrukcí a oprava tepelné izolace v západním štítu budovy Správy CHKO v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 14.10.2014 08:00
Výsadba 11 500 ks jedle bělokoré v MZCHÚ na území CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 09:00
Kancelářský nábytek (znovuzadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 13.10.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016