Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova vegetačního krytu v k. ú. Výšina
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 17.10.2014 08:00
Zajištění ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014
OI LB - Kancelářské židle
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 20.10.2014 08:00
Revitalizace tůně - Bosna, tvorba tůně - Cepská pískovna
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 16.10.2014 12:00
Obnova nátěrů venkovních dřevěných konstrukcí a oprava tepelné izolace v západním štítu budovy Správy CHKO v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 14.10.2014 08:00
Výsadba 11 500 ks jedle bělokoré v MZCHÚ na území CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 09:00
Kancelářský nábytek (znovuzadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 13.10.2014 09:00
Tonery a developry XEROX
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 13.10.2014 09:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Český ráj
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.10.2014
Likvidace náletu v PR Dlouholoučské stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 13.10.2014 12:00
Zajištění provozu Domu přírody - Blaník 2014-2017
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.10.2014
Monitoring ptáků v České republice v letech 2014–2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 20.10.2014 10:00
Tonery originální
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014 13.10.2014 09:00
VT pro CPP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014 13.10.2014 09:00
VT pro SOO
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014 13.10.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016