Veřejná zakázka: Měřící skupiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1931
Systémové číslo: P15V00000103
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 404812
Na základě předběžného oznámení:
Měřící skupiny
Počátek běhu lhůt: 29.01.2015
Nabídku podat do: 03.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Měřící skupiny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
!POZOR VLOŽENA NOVÁ PŘÍLOHA Č. 5 - SMLOUVA A ZMĚNA LHŮT!
Veřejná zakázka je dělena na 10 částí podle 10-ti oblastních inspektorátů Česká inspekce životního prostředí.
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smluv podle § 10 zákona mezi zadavatelem a dodavateli na dobu určitou, jejichž předmětem bude provádění kontrol správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod, podle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod a v souladu s podmínkami autorizace měřící skupiny dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní fond životního prostředí České republiky
 • IČO: 00020729
 • Poštovní adresa:
  Olbrachtova 2006/9
  140 00 Praha 4 - Krč
 • Název oddělení: Oddělení I.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 491216

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky