Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Měřící skupiny
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: !POZOR VLOŽENA NOVÁ PŘÍLOHA Č. 5 - SMLOUVA A ZMĚNA LHŮT!
Veřejná zakázka je dělena na 10 částí podle 10-ti oblastních inspektorátů Česká inspekce životního prostředí.
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smluv podle § 10 zákona mezi zadavatelem a dodavateli na dobu určitou, jejichž předmětem bude provádění kontrol správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod, podle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod a v souladu s podmínkami autorizace měřící skupiny dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kontakt: Magdaléna Navrátilová
e-mail: magdalena.navratilova@sfzp.cz
tel: +420 267 994 509
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03. 03. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 29. 01. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: