Smlouva: Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního územního systému ekologické stability v Praze II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1075
Evidenční číslo: 170242
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 330 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 399 784,00
Zadávací řízení: Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního územního systému ekologické stability v Praze II

Název (předmět)

Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního územního systému ekologické stability v Praze II

Schválil / podepsal

Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního územního systému ekologické stability na území hl. m. Prahy, a to v souvislosti se záměrem na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a zpracováním návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu).

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy