Profil zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realitní poradce pro vyjednávání podmínek budoucího nájmu pro SFŽP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2018 31.08.2018 10:00
Konzultace, průběžná nezávislá oponentura a dozor při implementaci AIS SFŽP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 11.06.2018 09:30
Měřící skupiny 2018 - 2021
podlimitní Zadáno 09.03.2018 27.03.2018 09:30
Zajištění činnosti VSK na místě pro program Nová zelená úsporám v letech 2018 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2017 27.12.2017 10:00
Poskytování tiskařských a distribučních služeb v letech 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 19.10.2017 06.11.2017 11:00
Jazyková výuka zaměstnanců SFŽP ČR 2018 - 2020
podlimitní Zadáno 11.09.2017 27.09.2017 10:00
Zajištění licencí Oracle, migrace stávajících licencí a servisní podpory 2017 - 2020
nadlimitní Zadáno 14.07.2017 15.08.2017 10:00
Zajištění vývoje a podpory IS Dešťovka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017
Právní služby 2017 - 2020
nadlimitní Zadáno 16.06.2017 04.07.2017 10:00
Agendový informační systém SFŽP ČR
nadlimitní Zadáno 01.06.2017 07.08.2017 09:30
Audit účetních závěrek 2017 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 10.05.2017 10:00
Komplexní zabezpečení a řízení přístupů k multifunkčním zařízením na centrále SFŽP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2017 27.01.2017 10:00
Správa serverů SFŽP ČR 2017 - 2020
podlimitní Zadáno 04.01.2017 20.01.2017 10:00
Smlouva o dílo "Zajištění vývoje modulu EDS OPŽP v rámci IS EDS/SMVS"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 16.11.2016 14:00
Pojištění majetku a autoparku SFŽP ČR pro období 2017-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 26.10.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››