Profil zadavatele: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

  • Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • IČO: 00020711
  • Adresa:
    Podbabská 2582/30
    160 00 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidlo VW Caddy
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.06.2020
Systém Elix pro výrobu vody typu 2
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.05.2020
Dodávka přístroj e Aria Real-Time-PCR Systém
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.05.2020
"Výstavba podzemní těsnící clony (stěny) v lokalitě Meziboří"
podlimitní Hodnocení 04.05.2020 12.06.2020 10:00
Tisk časopisu VTEI 2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019
„Úklidové služby v areálu Praha v období 02/2020 až 12/2021“
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.12.2019
Fishway monitoring
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.10.2019
Kapalinový chromatograf
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.10.2019
Dodávka sestavy přístrojů pro NTS (non target screening)
nadlimitní Zadáno 16.08.2019 19.09.2019 09:30
Dodávka VT 2019 2. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.08.2019
Vozidlo do terénu
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.06.2019
Licence SW FLOW 3D
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.05.2019
Pojektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě meziboří
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.05.2019 07.05.2019 00:00
Systémová podpora ArcGIS
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.12.2018
„Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“
podlimitní Zadáno 30.10.2018 15.11.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››