Profil zadavatele: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

  • Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • IČO: 00020711
  • Adresa:
    Podbabská 2582/30
    160 00 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Fishway monitoring
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.10.2019
Dodávka sestavy přístrojů pro NTS (non target screening)
nadlimitní Zadáno 16.08.2019 19.09.2019 09:30
Dodávka VT 2019 2. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.08.2019
Vozidlo do terénu
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.06.2019
Licence SW FLOW 3D
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.05.2019
Tisk časopisu VTEI 2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2018
Systémová podpora ArcGIS
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.12.2018
Servery a diskové pole
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.11.2018 16.11.2018 11:00
„Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“
podlimitní Zadáno 30.10.2018 15.11.2018 11:00
Rekonstrukce povrchů kalibračního žlabu-zabezpečení nepropustnosti ploch, spojů a dilatačních spár
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.10.2018
licence Microsoft
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2018
Osobní vozidla Škoda a VW
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.08.2018
Analýzy vzorků- antibiotika a hormony
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.07.2018
Komplexní informační systém
nadlimitní Zadáno 24.07.2018 04.10.2018 11:00
Analyzátor TOC/TN
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.06.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››