Profil zadavatele: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

  • Název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • IČO: 00020711
  • Adresa:
    Podbabská 2582/30
    160 00 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Fishway monitoring
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.10.2019
Kapalinový chromatograf
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.10.2019
Dodávka sestavy přístrojů pro NTS (non target screening)
nadlimitní Zadáno 16.08.2019 19.09.2019 09:30
Dodávka VT 2019 2. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.08.2019
Vozidlo do terénu
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.06.2019
Licence SW FLOW 3D
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.05.2019
Pojektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě meziboří
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.05.2019 07.05.2019 00:00
Tisk časopisu VTEI 2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2018
Systémová podpora ArcGIS
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.12.2018
„Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“
podlimitní Zadáno 30.10.2018 15.11.2018 11:00
Analýzy vzorků- antibiotika a hormony
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.07.2018
Komplexní informační systém
nadlimitní Zadáno 24.07.2018 04.10.2018 11:00
„Hydrogeologický model severočeské křídy prostoru mezi Děčínským Sněžníkem a oblastí Hřensko Kirnitzsch(II)“
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.05.2018
Návrh efektivního monitoringu diagnostiky a údržby k zajistění vodohospodářských funkcí vodních nádrží(VD)
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.03.2018
„Sociodemografická studie prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových oblastí z hlediska životního stylu obyvatel“
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.02.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››