Profil zadavatele: Česká informační agentura životního prostředí

  • Název: Česká informační agentura životního prostředí
  • IČO: 45249130
  • Adresa:
    Moskevská 1523/63
    101 00 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení licencí Microsoft Office 365
VZ malého rozsahu Zadávání 20.09.2021 30.09.2021 10:00
Prodloužení licencí Microsoft 365
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 24.09.2020 13:00
Údržba a úpravy aplikací Národního geoportálu INSPIRE
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 09:00
Ekonomický informační systém
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 16.11.2017 10:00
Právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 04.10.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016