Profil zadavatele: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektrovozíku (4. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 29.07.2024 10:00
VZ Rekonstrukce 2. NP administrativní budovy, Lidická 2527
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2024 18.07.2024 10:00
„Management projektu Příprava politiky krajiny, krajinného plánování a akceleračních zón OZE“
nadlimitní Zadáno 10.04.2024 14.05.2024 10:00
„Správa vnitropodnikové sítě a uživatelská podpora“
podlimitní Zadáno 07.03.2022 31.03.2022 10:00
„Elementární analyzátor obsahu uhlíku a dusíku“
podlimitní Zadáno 04.05.2021 24.05.2021 09:00
Výměna potrubí topné vody v KC Floret
mimo režim ZZVZ Zadávání 31.01.2020
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
podlimitní Zadáno 17.06.2019 16.07.2019 10:00
Oprava páteřního rozvodu pitné a požární vody v budově Lidická 25, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 06.05.2019 10:00
Venkovní žaluzie pro budovu "A"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 21.03.2019 09:00
Pronájem kavárny v Návštěvnickém centru v areálu Dendrologické zahrady Průhonie
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.01.2019 31.01.2019 23:59
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem s kolizně reakční celou – stolní provedení
podlimitní Zadáno 18.05.2018 06.06.2018 10:00
GC-MS systém s hmotnostním spektrometrem na principu trojitého kvadrupólu
podlimitní Zadáno 22.09.2017 11.10.2017 10:00
Výměna stropních svítidel Brno 2017 - materiál
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2017 11.05.2017 09:00
Dodávka tonerů pro VUKOZ 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 27.09.2016 09:00
Dodávka HW, SW a příslušenství pro VUKOZ 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 27.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››