Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka modřínových kůlů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 10:00
Dodávka svařovaného pozinkovaného pletiva
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 10:00
Dodávka uzlového lesnického pletiva
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 29.02.2016 10:00
Objednávka - seminář Administrace VZMR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016
Rámcová smlouva - transfer chráněných druhů rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016
Objednávka - školení pracovníků LIFE Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - doplnění II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016 19.02.2016 10:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016 10.02.2016 10:00
Servis a opravy vozidel Správy KRNAP - oblast Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016 09.02.2016 10:00
Rámcová smlouva - arboristické práce / Zámecký park Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Objednávka - seminář ,,Audit účetní závěrky"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Objednávka - školení na software Microsoft PowerPoint
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016
Rámcová smlouva - arboristické práce / mimolesní zeleň
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016
Uzavření rámcových smluv na přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM na území KRNAP a jeho OP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 17.02.2016 10:00
Uzavření rámcových smluv na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 17.02.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016