Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemědělské techniky - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2016 08.04.2016 10:00
Objednávka jednotek GPS včetně montáže
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016
Dlouhodobý pronájem vozidla pro projekt LIFE Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 30.03.2016 10:00
Marketingová studie pro projekt LIFE CORCONTICA
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 05.04.2016 14:00
Rámcová smlouva - dodávka a montáž pneumatik rok 2016-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2016 23.03.2016 12:00
Objednávka - Školení "Účetnictví státu"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016
Autobusová přeprava na přehlídku trofejí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016
Objednávka - Seminář "Vlastnické právo - NOZ"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016
Objednávka - Školení zaměstnanců pro práci s řetězovou pilou
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016
Objednávka - garanční prohlídka traktoru, ÚP 36 Horní Maršov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016
Uzavření rámcové smlouvy na zajištění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016
Uzavření rámcové smlouvy na dodávky železářského zboží a nářadí, hutního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 22.03.2016 10:00
Objednávka - montáž autofólií
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016
Objednávka - opakované proškolení řidičů vyskokozdvižných vozíků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016
Údržba rastrových záhonů v Klášterní zahradě
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016