Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka terénního automobilu pro OJV
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka varné techniky do kuchyně ČHMÚ Komořany
VZ malého rozsahu Zadáno
Doplnění Oracle blade chassis
VZ malého rozsahu Zadáno
Kapalinová lázeň pro kalibraci teploměrů v kapalinovém prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno
Likvidace nepotřebných vrtů
VZ malého rozsahu Zadáno
Likvidace vrtu VP7517
VZ malého rozsahu Zadáno
Obnova objektů pro měření vydatnosti podzemních vod
VZ malého rozsahu Zadáno
Obnova objektů pro měření vydatnosti podzemních vod 2014
VZ malého rozsahu Zadáno
Obnovu objektů pro měření vydatnosti podzemních vod
VZ malého rozsahu Zadáno
Odstranění povodňových škod na vodoměrné stanici Vraňany
VZ malého rozsahu Zadáno
OI HB - Klíčový ovladač do vstupních dveří PSMB 5 33600093
VZ malého rozsahu Zadáno
OI HB Oprava kopírovacího stroje Toshiba 1360ED
VZ malého rozsahu Zadáno
Oracle podpora
VZ malého rozsahu Zadáno
Oracle podpora SW Update
VZ malého rozsahu Zadáno
Podpora provozu Povodňového informačního systému (POVIS) v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016