Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI LB Externí disk USB 3.0
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 26.11.2014 08:00
Instalace 9 ks informačních stojanů s mapou CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, přesun 1 ks stávajícího stojanu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014 24.11.2014 09:00
Velkoformátový papír pro tisk
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2014 19.11.2014 10:00
OI BN - nákup kancelářských židlí CALYPSO GRAND SP1
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2014 25.11.2014 08:00
OI HK - nákup spotřebního materiálu k výpočetní technice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2014 25.11.2014 14:00
Vypracování grafického návrhu informačních tabulí pro ornitologické pozorovatelny
nadlimitní Zadáno 13.11.2014 20.11.2014 10:00
Ošetření 41 stromů ve stromořadích v Otovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2014 20.11.2014 09:00
Tisk letáku novoročenky a pohlednic
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 08:05
Grafické zpracování novoročenky a pohlednic
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 08:00
OI OV - baterie pro NTB IBM Lenovo a Dell
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014
Poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 26.11.2014 10:00
Obnova srubových přehrážek v NPR Kladské rašeliny a PR Prameniště Teplé
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 10:00
Nákup visacích zámků a cylindrických vložek v systému chráněného profilu generálního klíče a dodání do terénu na uzávěry jeskyní
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 09:00
Samolepky AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 14:00
Tisk Výroční zprávy
nadlimitní Zadáno 12.11.2014 20.11.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016