Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NPR Rolavská vrchoviště - hrazení příkopů a výsadba jedle, výřez náletu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 26.09.2014 14:00
Posouzení vlivu horolezcké činnosti na reliéf ikonických pískovcových skalních útvarů Broumovska
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 25.09.2014 08:00
Minitendr sborník na základě RS
nadlimitní Zadáno 19.09.2014 26.09.2014 09:00
OI BN - zimní a letní směs do ostřikovačů služebních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 30.09.2014 08:00
Stabilizace skalního masivu v PR Svatý kopeček, Mikulov_2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 29.09.2014 08:00
Janský vrch, odstranění výmladků agresivních druhů trnovník akát a žanovec měchýřnatý aplikací herbicidu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 25.09.2014 10:00
Vybudování sedmi ornitologických pozorovatelen
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 10:00
Instalace informačních panelů a hraničníků do maloplošných zvláště chránených území_2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 13:00
Výřez nežádoucích dřevin v CHKO České středohoří - lokalita Raná II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 08:00
Likvidace invazního druhu třapatky dřípaté v k. ú. Bělá nad Radbuzou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 24.09.2014 08:00
OBNOVA PRVKŮ ÚSES NA K.Ú. LUKOV NAD DYJÍ Z OPŽP, OBLAST PODPORY 6.3
nadlimitní Zadáno 18.09.2014 10.11.2014 10:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2014
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2014
ČIŽP ISA - dodávka originálních tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2014 26.09.2014 12:00
OI UL - příprava a zajištění TK a ME osobního automobilu SUZUKI
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2014 26.09.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016