Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
výrobu smaltovaných tabulí pro označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů
podlimitní Zadáno 01.07.2014 21.07.2014 10:00
Zajištění provozu a údržba dazabází ISKO
nadlimitní Zadáno 30.06.2014
ICT řešení pro VÚKOZ v.v.i. 2014
VZ malého rozsahu Zadávání 27.06.2014 14.07.2014 09:00
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce 5
nadlimitní Zadáno 24.06.2014 24.06.2014 13:00
Zateplení jihozápadní stěny a stropu nad vstupním schodištěm OI Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2014 07.07.2014 12:00
Dům přírody Litovelského Pomoraví
nadlimitní Zadáno 04.06.2014 30.06.2014 09:00
Výroba exteriérových infotabulí a infopanelů pro posílení návštěvnické infrastruktury
nadlimitní Zadáno 04.06.2014 18.06.2014 09:00
Nákup software ESRI pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“
podlimitní Zadáno 27.05.2014 02.06.2014 00:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014
nadlimitní Zadáno 26.05.2014 09.06.2014 09:00
Dodávka sadbovačů pro roky 2015, 2016, 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2014 11.06.2014 10:05
Nákup roční maintenance na softwarové produkty ESRI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 04.06.2014 00:00
Dodávka uzlových, svařovaných a plastových pletiv pro roky 2015, 2016, 2017, 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 02.06.2014 08:15
Nákup hardwarového vybavení pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“ - opakovaná soutěž
podlimitní Zadáno 13.05.2014 30.05.2014 10:00
Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp
podlimitní Zadáno 06.05.2014 20.05.2014 10:00
Zajištění provozu Domu přírody - Třeboňsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.05.2014
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016