Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilních telefonů - SOPK projekty
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015 29.10.2015 12:00
Oprava venkovního schodiště objektu a svedení a likvidace dešťových vod z návštěvnického altánu v naučné zahradě RP SCHKO Slavkovský les
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015
Mobilní telefonní přístroje 10/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2015 21.10.2015 11:00
LC Jeleni louky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2015 04.11.2015 10:00
Zlepšování biotopu - prořezávky v PR Smrk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 22.10.2015 10:00
OI PH - nákup nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 27.10.2015 08:00
Oprava kopírky AFICIO MP 2000SP RICOH
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015
Tiskárny pro pob. Ostrava a UH
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 20.10.2015 11:00
CHKO České středohoří, rekonstrukce značení CHKO
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 23.10.2015 08:00
Objednávka školení - Veřejné zakázky - Nový zákon
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015
Dosadba historické oboustranné aleje "Čoudkův vrch"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 22.10.2015 12:00
Kosení v PR Špičák u Krásného Lesa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 21.10.2015 12:00
Maštal Na Feroně - přípojka NN a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 02.11.2015 10:00
Opravy cest po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 18.11.2015 10:00
CHKO České středohoří, MZCHÚ, pruhové značení, výroba, instalace kůlů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2015 23.10.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016