Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS - rekonstrukce vnitřních rozvodů - objekt BRI Komořany, rekonstrukce topného kanálu a parkovací plochy v areálu ČHMÚ v Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015 15.01.2016 10:00
OI BN - nákup baterií k notebookům
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2015
Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2015 28.12.2015 11:00
Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Podpora polopřirozených odchovů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015
Poskytování jazykových služeb individuální formou na období 2016 - 2018, opakovaná výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015 22.12.2015 09:00
Realizace ZP perlorodky říční v roce 2015 - Detailní monitoring chemismu v NPP Blanice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015
Průběžná systémová podpora provozu režimové databáze množství vod a aplikací v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2015 06.01.2016 00:00
Administrativní práce - archivace v rámci projektu Life Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2015
Servisní činnost na zdvihacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2015
Údržba a úpravy ekonomického SW Řízení akcí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2015 16.12.2015 14:00
Objednávka školení - rozšíření řidičského oprávnění
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2015
Objednávka - překlad editorialu Opera Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2015
Objednávka - přeprava nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2015
Nákup techniky pro Life Corcontica
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 21.12.2015 10:00
Oprava převedení Krčínského potoka v louce v NPR Terčino údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016