Veřejná zakázka: Levostranný přítok Úpy v Maršově I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3638
Systémové číslo: P15V00001806
Evidenční číslo zadavatele: VZ 24-28/2015
Počátek běhu lhůt: 04.11.2015
Nabídku podat do: 23.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Levostranný přítok Úpy v Maršově I
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zakázku malého rosahu na úpravu koryta bezejmenného levostranného přítoku Úpy v lokalitě Nový Svět, v k.ú. Maršov I. Úprava spočívá ve zřízení retenční přehrážky cca 150 m nad vtokem do zatrubněného úseku vodoteče. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci a dále budou sděleny při prohlídce místa plnění dne 13.11. 2015.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 497 770 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
 • IČO: 00088455
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 3
  543 01 Vrchlabí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Správy KRNAP
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky