Veřejná zakázka: ČOV k čp. 111 Horní Maršov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2822
Systémové číslo: P15V00000991
Evidenční číslo zadavatele: 60/2015
Počátek běhu lhůt: 10.07.2015
Nabídku podat do: 27.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČOV k čp. 111 Horní Maršov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci Čistírna odpadních vod pro objekt čp. 111, Horní Maršov, vše dle projektová dokumentace zpracované, Vodohospodářskými službami RT, s.r.o., Horní Lánov. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr je přílohou této zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v objektu čp. 111 Horní Maršov sídlí Správa KRNAP Územní pracoviště Horní Maršov a není možno omezit provoz tohoto pracoviště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 436 408 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
 • IČO: 00088455
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 3
  543 01 Vrchlabí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky