Profil zadavatele: Správa Krkonošského národního parku

  • Název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoz krmiva do krmelců
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015
Přeprava krmné řepy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015
Výměna poškozeného čerpadla v budově KM Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015
Levostranný přítok Úpy v Maršově I
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 23.11.2015 10:00
Víchovský potok u č. p. 103
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 23.11.2015 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na opravy traktorů pro úp Harrachov, úp Rezek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2015
Objednávka odborného kurzu - činnost technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015
Přeprava obilí pro vysokou zvěř
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015
Objednávka školení - software Microsoft Excel
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015
Odborné školení - "Pracovník přípravy a realizace investic"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2015
Servisní podpora na aktivní prvky Cisco
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2015 06.11.2015 09:00
Nákup mobilních telefonů a tabletů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 30.10.2015 09:00
LC Jeleni louky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2015 04.11.2015 10:00
Objednávka školení - Veřejné zakázky - Nový zákon
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015
Maštal Na Feroně - přípojka NN a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 02.11.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016